Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

ŞEHİR VE SİYASET DERGİSİ
YAZIM KURALLARI

Genel Kurallar:

• Şehir ve Siyaset Dergisi iki ayda bir yayınlanır.
• Dergide, yerel siyaset, şehir hayatı, şehir yönetimi, şehirlerin tarihi ve doğal mirasları
başta olmak üzere şehri, şehirliyi ilgilendiren alanlar ile ayrıca kısmi de olsa genel siyasetle ilgili yazılar yer alacaktır.
• Dergide hakemli yazıların yanı sıra farklı düşünce ve değerlendirmeler ve uygulama örneklerinin paylaşılabilmesi için hakem değerlendirmesinden geçmeyen yazılara da yer verilir. Hakemli yazılar, hakemin, hakemsiz yazılar ise editörlerin uygun bulması durumunda yayınlanır. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Hakemli yazılarda yazarlardan başvuru ve hakem değerlendirme ücreti alınmaz.
• Şehir ve Siyaset Dergisi gönderilen yazılar için düzeltme önerisi yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
• Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
• Dergide yayınlanan yazılarla ile ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarlara aittir.
• Yayın dili Türkçedir

• Yazılar en fazla 5.000 kelimeden oluşmalıdır.
• Yazılar Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
• Hakemli olmayan yazılarda özet ve anahtar kelimelerin yer alması zorunlu değildir.
• Yazılarda herhangi bir şahsa veya kuruma hakaret yer almamalıdır.
• Yazılar toplumumuzun etik anlayışına uygun olmalıdır.
• Yazıların telif hakkı Şehir ve Siyaset Dergisine aittir. Yayınlanması için dergiye gönderilen yayınların telif hakkının Şehir ve Siyaset Dergisine ait olduğu yazarları tarafından kabul edilmiş sayılır. Birden çok yazara ait
yazılarda sorumluluk gönderen yazara aittir. Yazarları, Şehir ve Siyaset Dergisinde yayınlanan yazılarını isterlerse başka mecralarda da izin almaksızın yayınlayabilirler.
• Şehir ve Siyaset Dergisi WEB ortamında da yayın yapmakta olduğundan, gönderilen yazıların derginin WEB sayfasında yayınlanması yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır.
• İntihal Politikası: Yazarlar dergimize yazı gönderirken şu hususları doğrulamış kabul edilirler:

• Yazının hiçbir bölümü diğer kaynaklardan intihal edilmemiştir.
• Diğer kaynaklardan çıkarılan tüm içerikler için uygun referansla gösterilmiştir.

Hakemli Yazılarda Teknik Kurallar:

Ad-Soyad: Başlığının altında yazarlar ile ilgili bilgilere (ad-soyad) yer verilmemelidir. Yazının kim tarafından dergiye gönderildiği, dergi yöneticiler tarafından zaten görülebilmektedir. Bu bilgiler, yazılar kabul edildikten sonra, yazılara editör tarafından eklenecektir.
Başlık: Başlık, yazının içeriğini yansıtmalı, Times New Roman, 12 punto, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.
Özet: Yazının başında özet yer almalıdır. Özet, en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşan, konuyu kısaca Türkçe (Özet) ifade eden bölümdür. Yazar/yazarlar isterlerse Türkçe özet olmak şartıyla İngilizce Özet (Abstract) de ekleyebilir.
Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni paragraf girintisi yapılmadan 10 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
Ana Metin: A4 boyutunda, Microsoft Office Word belgesine, Times New Roman yazı stili ile 12 punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfa numarası verilmemelidir.

Yazı metninde paragraf girintisi yapılmamalı, paragraf aralarında 1 satır (12 nk) boşluk bırakılmalıdır.
Bölüm Başlıkları: Yazıda ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Başlıklar numaralandırılmaz. Tablolar ve Şekiller: Tabloların ve şekillerin numarası ve başlığı metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Tablo numarası
ve başlığı, tablonun üzerine; şekil numarası ve isimleri ise şekillerin altına yazılmalıdır. Tablo numaraları ve başlıkları iki yana yaslanmalı; şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
Resimler: Yüksek çözünürlüklü olmalı ve resim adlandırmalarında, şekil kurallarına uyulmalıdır.
Atıflar: Yazıda yapılan alıntılara mutlaka atıf yapılmalıdır. Atıflarda belirli bir şart aranmamaktadır. Dipnot numarası verilerek veya metin içinde parantez arası olarak da atıf yapılabilir. Atıflarda sayfa numarası olmak zorundadır.
Kaynakça: Dergi çok alanlı olduğundan dolayı, yazım ve kaynak gösterme, tutarlı bir usulde olduğu sürece herhangi bir sitil veya tarzda olabilir. Bununla beraber yazar adları (adsoyad veya adın baş harfi ve soyadı), kitap
veya makalenin adı, bir derleme kitap veya dergi içinde yer alan yazı ise yazının yer aldığı sayfa aralığı, basım tarihi, basım yeri ve basımcı kuruluşun adı verilmelidir.